หน้าแรกดูดวงมีสุข
ดูดวง เกมส์ หาเพื่อนแฟน ฟังเพลง โหวตภาพ นักเขียน,นิยาย สารบัญเว็บ หางาน บอร์ดชาวสยาม ตลาดสยาม อ่านข่าว ดูทีวี-ฟังวิทยุ Chatroom
ทำบุญออนไลน์ ช่วยชาวสยาม คลิปวีดีโอ รูปดารา บทย่อละครหนัง รวมของฟรี ฝากผ่านเมล์ ฟรีเว็บบอร์ด โปรแกรมเด็ดๆ ทีเด็ดฟุตบอล ดูดวงชื่อสกุล มีเกมส์
Sitemapศูนย์รวมพระเครื่อง เครื่องราง ของขลังมากกว่า 450 แบบทั่วประเทศไทย
พระเครื่อง พระพุทธเจ้า บูชาพระประจำวันเกิด บูชาพระแก้วมรกต บูชาพระสีวลี พระสมเด็จ พระพุทธชินราช
บูชาพระราหู บูชาพระพิฆเนศ บูชา ร.5  บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชานางกวัก บูชาพระพรม บูชาชูชก หลวงพ่อเงิน
หลวงพ่อโสธร เครื่องรางของขลัง มหาเสนห์  เรียกทรัยพ์ ป้องกันภัย ให้โชค ให้ลาภ แก้วขนเหล็ก เหล็กน้ำพี้
ไหลน้ำพี้ ลูกปะคำ มีดหมอ ดาบน้ำพี้ แจกฟรีเครื่องรางของขลัง 12นักษัตร ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูดวง คาถาพระชินบัญชร  ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังโฆสิตาราม

ดูดวง คาถาพระชินบัญชร  ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังโฆสิตาราม

ตำราพรหมชาติฉบับสมบูรณ์

โดย สำนักพิมพ์อำนาจสาส์น

 

 
คาถาพระชินบัญชร  ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังโฆสิตาราม

 

ชะยาสะนากะตา พุทธา       เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง         เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

ตัณหังกะราทะโย พุทธา      อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง       มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง    โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง       อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก.

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว

 

กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ          อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา        นะลาเต ติละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา            ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ           อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

ระตะนัง ปุระโต อาสิ            ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ         วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ           เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา         สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา          พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา.

 

อิจเจวะมันโต            สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ           ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ          ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ          ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต   จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

 

พระชินบัญชรคาถาแปล

 

                พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใด ผู้ไม่ต้องทำสายธนูและลูกศร ก็ทรงชนะมารพร้อมทั้งพาหนะ ทรงเป็นผู้เลิศในนรชน ทรงดื่มรสสัจจะ 4 อันเลิศฯ พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น 28 องค์ มีพระตัณหังกระ เป็นต้น เป็นพระมุนีเจ้าผู้นำโลกทุกพระองค์ ประดิษฐานอยู่บนกระหม่อมของข้าพเจ้าฯ พระพุทธองค์ทรงประดิษฐานอยู่ที่ศีรษะของข้าพเจ้าฯ พระธรรมเจ้าประดิษฐานอยู่ที่ตาทั้งสองฯ พระสงฆ์เจ้าผู้เป็นอากรแห่งคุณทั้งปวง ประดิษฐานอยู่ที่อุระประเทศของข้าพเจ้าฯ พระอนุรุทธะประดิษฐานอยู่ที่หทัยฯ พระสารีบุตรประดิษฐานอยู่ ณ เบื้องขวาฯ พระโกณฑัญญะประดิษฐานอยู่ ณ เบื้องหลังฯ พระโมคคัลลานะประดิษฐานอยู่ ณ เบื้องซ้ายฯ พระอานนท์ และพระราหุลประดิษฐานอยู่ ณ หูขวาของข้าพเจ้าฯ พระกัสสปและพระมหานามะทั้งสองประดิษฐานอยู่ ณ หูซ้ายฯ พระโสภิตะผู้ถึงพร้อมพระสิริเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐเพียงดังดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างประทับ ณ ที่สุดผมส่วนเบื้องหลังพระกุมารกัสสปเถระ ผู้มหาฤาษีผู้กล่าวคำอันวิจิตรเป็นบ่อเกิดแห่งคุณนั้นประดิษฐานที่ปากของข้าพเจ้าเป็นนิตย์ฯ พระเถระ 5 พระองค์ ผู้มีคุณเด่นเหล่านี้ คือ พระปุณณะ 1 พระองคุลีมาล 1 พระอุบาลี 1 พระอานันทะ 1 พระสิวลี 1 อยู่ที่หน้าผากของข้าพเจ้าฯ พระมหาเถระแปดสิบพระองค์ที่เหลือผู้ชนะผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ชนะรุ่งเรืองอยู่ด้วยเดช คือ ศีลสถิตอยู่ที่ ณ อวัยวะใหญ่น้อยทั้งหลาย พระรัตนะปริตรอยู่เบื้องหน้าฯ พระองคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้ายฯ พระธัคคปริตรอยู่เบื้องหลังฯ พระเมตตาสุตตปริตรอยู่เบื้องขวาฯ พระขันธปริตร พระโมระปริตร พระอาฏานาฏิยสุตตปริตร เป็นหลังคาเครื่อง ปิดกั้นในอากาศฯ พระปริตรที่เหลือนั้นเป็นกำแพงฯ ผู้ชนะทั้งหลายผู้ประกอบพร้อมด้วย กำลังต่าง ๆ ประกอบเป็นกำแพงเจ็ดชั้นฯ อาพาธทั้งหลายเกิดจากลมและดีกำเริบเป็นต้น อุปัทวะภายนอกภายใน จงถึงความพินาศไปไม่เหลือ ด้วยเดชแห่งประพุทธเจ้า ผู้ชนะไม่มีที่สิ้นสุด

 

                เมื่อข้าพเจ้ากล่าวบัญชรช่องพระสัมพุทธเจ้าตามกิจของตนอยู่ทุกเมื่อ ขอพระพุทธเจ้าผู้มหาบุรุษประเสริฐเหล่านั้นทั้งหมด จงอภิบาลรักษาข้าพเจ้าอยู่ในท่ามกลางแห่งบัญชร คือ วงเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลเพียงดังพื้นแผ่นดิน ทุกเมื่อ

 

                พระชินบัญชรมนต์คุ้มครองดี รักษาดี ด้วยประการฉะนี้ ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะอุปัทวะด้วยอานุภาพแห่งพระสัมพุทธเจ้าผู้ชนะ เป็นผู้ชนะแห่งข้าศึกด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมเจ้า เป็นผู้ชนะอันตรายด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์เจ้า เป็นผู้อันอานุภาพแห่งพระธรรมอภิบาลรักษาแล้ว ประพฤติอยู่เทอญฯ

 

                หมายเหตุ นอกจากพระรัตนตรัย ยังมีพระตัณหังกร พระอนุรุทธะ พระสารีบุตร พระโกณฑัญญะ พระโมคคัลลานะ พระอานนท์ พระราหุล พระกัสสปะ ระมหานามะ พระโสภิตะ พระปุณณะ พระองคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ พระสิวลี พระรัตนปริตร พระขันธปริตร พระโมระปริตร พระอาฏานาฏิยสุตตปริตร พระมุนีฤาษีทั้งหลายทั้งปวงที่เชี่ยวชาญด้วยพระเวทย์

 

                พระสาวกของพระพุทธเจ้าที่กล่าวมาแล้วนี้ล้วนแต่เป็น “พระอรหันต์” ซึ่งตบะเดชฤทธานุภาพสามารถที่จะทรมานสัตว์ และมนุษย์ที่มีจิตใจเป็นพาลสันดานหยาบให้สำนึกในพระไตรสรณคมน์ และบางพระองค์มีอานุภาพในทางเมตตามหานิยม ทรงบันดาลใจให้ปราศจากโรคภัยสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ บางพระองค์มีพระสรีระอันสิริโฉม โน้มน้าวจิตใจผู้กราบไหว้บูชาให้มีจิตเสน่หารักใคร่ บางพระองค์มีพระสรีระร่างอันแข็งแรง อดทนคงกระพันชาตรี เป็นที่เกรงขามระย่นย่อต่อศัตรู บางพระองค์มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นยอดเยี่ยม พระอรหันต์เหล่านี้ย่อมมีอานุภาพต่าง ๆ กันในพระองค์เอง และเมื่อทูลอัญเชิญมาประดิษฐานในตัวของท่านผู้ใดแล้วผู้นั้นก็จะได้รับอานุภาพต่าง ๆ ตามที่พระองค์มีอยู่ คำแปลในพระคาถาชินบัญชรนี้ ปรากฏว่าได้อัญเชิญพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งปวงเข้าประดิษฐานอยู่ประจำตัวเราทุกส่วน ทั้งได้เชิญให้มารักษาอยู่รอบกาย จึงเป็นเสมือนกำแพงแก้วเจ็ดชั้น ซึ่งคอยกำจัดปัดเป่าและกั้นศัตรูหมู่ปัจจามิตรมิให้เข้ามาใกล้กรายและทำอันตรายได้ ท่านผู้ใดมีพระพิมพ์สมเด็จติดตัวไว้ และเจริญพระคาถาชินบัญชรนี้จะบังเกิดอภินิหาร บังเกิดเมตตามหานิยมในที่ต่าง ๆ บำบัดโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่าง บันดาลให้เกิดเสน่หาป้องกันให้แคล้วคลาดสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพอันตรายกันและแก้กฤตยาคุณคนคุณไสยศาสตร์และคุณภูมิผีปีศาจทั้งมวล และสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคารทั้งปวง

 

                พระคาถาอันวิเศษนี้  เป็นคาถาที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังได้ใช้อยู่เป็นประจำตลอดพระชนมายุของท่าน จนเรียกกันเป็นที่ติดปากว่า “พระคาถาชินบัญชร ของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆัง” แท้ที่จริงพระคาถานี้ได้มานานแล้ว เท่าที่ค้นพบมีอยู่ในพระราชพิธีจักรพรรดิราชาธิราชสมัยอยุธยา พระคาถานี้ผู้ใดพยายามท่องให้จำได้ และหมั่นสวดมนต์จำเริญภาวนาอยู่เสมอ ๆ อย่างน้อยให้ได้วันละ 1 จบ จะบังเกิดลาภ ยศ สรรเสริญ และเจริญพระชนมายุสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาที่ชอบธรรม สรรพศัตรูทั้งหลายแพ้พ่ายกลายเป็นมิตร สรรพอันตรายทั่วทิศแคล้วคลาดปราศจากภัยพิบัติ แก้คุณไสยศาสตร์การกระทำทั้งสิ้น แก้สิ่งชั่วร้ายกลายเป็นดี ถ้ายิ่งหมั่นมีความอุตสาหะบริกรรมปลุกเสกพระเครื่องรางของขลัง อยู่เป็นนิจจักเพิ่มพูนอานุภาพ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ยิ่ง ๆ ขึ้น

 

 

ศูนย์รวมพระเครื่อง เครื่องราง ของขลังมากกว่า 450 แบบทั่วประเทศไทย
พระเครื่อง พระพุทธเจ้า บูชาพระประจำวันเกิด บูชาพระแก้วมรกต บูชาพระสีวลี พระสมเด็จ พระพุทธชินราช
บูชาพระราหู บูชาพระพิฆเนศ บูชา ร.5  บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชานางกวัก บูชาพระพรม บูชาชูชก หลวงพ่อเงิน
หลวงพ่อโสธร เครื่องรางของขลัง มหาเสนห์  เรียกทรัยพ์ ป้องกันภัย ให้โชค ให้ลาภ แก้วขนเหล็ก เหล็กน้ำพี้
ไหลน้ำพี้ ลูกปะคำ มีดหมอ ดาบน้ำพี้ แจกฟรีเครื่องรางของขลัง 12นักษัตร ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด คลิกที่นี่

ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ Meesook.com มีผลงานดูดวงอันมีลิขสิทธิ์ ที่มีเจ้าของเขียนบทความ วรรณกรรม สร้างสรรค์ผลงานเกิดขึ้นใหม่ และมีบทความอันเกิดจากการสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานบางบทความ ตามกฎหมาย พรบ. 2537 ห้ามผู้ใดนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  สำนักพิมพ์ เว็บไซต์ใดต้องการมีบทความดูดวง ที่ไม่ซ้ำใคร มีเอกลักษณ์ของตนเอง ให้ทำการติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้งานที่เว็บไซต์ หรือตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ของท่านได้ เรามีนักดูดวงที่มีประสบการณ์อย่างแท้จริง มีความสามารถเขียนบทความดูดวงได้มากมาย ติดต่อที่เมล์ meesook9@yahoo.com


หน้าแรก
กูสยามเกมส์ ของขลัง มีเกมส์ ทำนายชื่อสกุลฟรี ฟรีเว็บไซต์เว็บบอร์ด ฟุตบอลผลบอล หวยหุ้น หวยบนดินแผนที่เว็บ