หน้าแรกดูดวงมีสุข
ดูดวง เกมส์ หาเพื่อนแฟน ฟังเพลง โหวตภาพ นักเขียน,นิยาย สารบัญเว็บ หางาน บอร์ดชาวสยาม ตลาดสยาม อ่านข่าว ดูทีวี-ฟังวิทยุ Chatroom
ทำบุญออนไลน์ ช่วยชาวสยาม คลิปวีดีโอ รูปดารา บทย่อละครหนัง รวมของฟรี ฝากผ่านเมล์ ฟรีเว็บบอร์ด โปรแกรมเด็ดๆ ทีเด็ดฟุตบอล ดูดวงชื่อสกุล มีเกมส์
Sitemapศูนย์รวมพระเครื่อง เครื่องราง ของขลังมากกว่า 450 แบบทั่วประเทศไทย
พระเครื่อง พระพุทธเจ้า บูชาพระประจำวันเกิด บูชาพระแก้วมรกต บูชาพระสีวลี พระสมเด็จ พระพุทธชินราช
บูชาพระราหู บูชาพระพิฆเนศ บูชา ร.5  บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชานางกวัก บูชาพระพรม บูชาชูชก หลวงพ่อเงิน
หลวงพ่อโสธร เครื่องรางของขลัง มหาเสนห์  เรียกทรัยพ์ ป้องกันภัย ให้โชค ให้ลาภ แก้วขนเหล็ก เหล็กน้ำพี้
ไหลน้ำพี้ ลูกปะคำ มีดหมอ ดาบน้ำพี้ แจกฟรีเครื่องรางของขลัง 12นักษัตร ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูดวง พุทธมงคล 38 ประการ

ดูดวง พุทธมงคล 38 ประการ

ตำราพรหมชาติฉบับสมบูรณ์

โดย สำนักพิมพ์อำนาจสาส์น

 

 
 
ดูดวง พุทธมงคล 38 ประการ

 

                สิทธิการิยะฯ ผู้ใดปรารถนาจะมีชีวิตพร้อมไปด้วยมงคล 38 ประการ ท่านให้ปฏิบัติอย่างนี้

 

มงคลที่ 1

อเสวนา จ พาลานํ                  ไม่คบคนพาล

 

มงคลที่ 2

ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา              คบหาสมาคมแต่นักปราชญ์ราชบัณฑิต

 

มงคลที่ 3

ปูชา จ ปูชะนียานํ                  บูชาคนที่ควรบูชา

 

มงคลที่ 4

ปฏิรูปเทสวาโส จ                  อยู่ในประเทศอันสมควร

 

มงคลที่ 5

ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา              เคยเป็นผู้ที่มีความดีสร้างไว้แต่ชาติปางก่อน

 

มงคลที่ 6

อตฺตสมฺมาปณิธิ                    ตั้งตนเองในฐานะที่ชอบที่ควร

 

มงคลที่ 7

พาหุสจฺญฺจ                           เป็นคนได้ยินได้ฟังมามาก

 

มงคลที่ 8

สิปฺปญิจ                              ศึกษาทางศิลปวิทยามาด้วย

 

มงคลที่ 9

วินโย จ สุสิกฺขิโต                   เป็นคนเคารพระเบียบวินัย กฎหมายบ้านเมือง

 

มงคลที่ 10

สุภาสิตา จ ยา วาจา                 กล่าวแต่คำที่เป็นสุภาษิต

 

มงคลที่ 11

มาตาปิตุอุปฏฐานํ                    บำรุงเลี้ยงพ่อแม่ให้ดี

 

มงคลที่ 12, 13

ปุตฺตทารสสฺส สงฺคโห              สงเคราะห์ลูกและเมียตามหน้าที่

 

มงคลที่ 14

.อนากุลา จ กมฺมนฺตา                ทำการงานโดยไม่คั่งค้าง

 

มงคลที่ 15

ทานญฺจ                                 ให้ทานกับผู้ที่ควรให้

 

มงคลที่ 16

ธมฺมจริยา จ                            ประพฤติตามหลักธรรมเสมอ

 

มงคลที่ 17

ญาตกานญฺจ สงฺคโห                  สงเคราะห์เครือญาติตามควร

 

มงคลที่ 18

อนวชฺชานิ กมฺมานิ                    ทำงานแต่สุจริตไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม

 

มงคลที่ 19

อารตี วิรตี ปาปา                      เว้นไม่กระทำความชั่วเลย

 

มงคลที่ 20

มชฺชปานา จ สญฺญโม               มีการสำรวมในการดื่มเครื่องดองของเมา

 

มงคลที่ 21

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ                  ไม่ประมาทในหลักธรรมทั้งหลาย

 

มงคลที่ 22

คารโว จ                                 มีความเคารพ

 

มงคลที่ 23

นิวาโต จ                                ความไม่จองหอง

 

มงคลที่ 24

สนฺตฏฐี จ                               มีความยินดีในทรัพย์สินของตน

 

มงคลที่ 25

กตญฺตุตา                              รู้คุณคนที่เคยเกื้อกูลตน

 

มงคลที่ 26

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ                    ฟังธรรมตามกาลโอกาสที่มี

 

มงคลที่ 27

ขนฺติ จ                                    มีความอดทน

 

มงคลที่ 28

โสวจสฺสตา                             ทำตนเป็นคนว่านอนสอนง่าย

 

มงคลที่ 29

สมณานญฺจ ทสฺสนํ                    พบปะกับสมณะชีพราหมณ์เสมอ

 

มงคลที่ 30

กาเลน ธมฺมสากจฺฉา                  หาเวลาเจรจาธรรมกับคนทั่วไป

 

มงคลที่ 31

ตโป จ                                     บำเพ็ญเพียรเพื่อให้กิเลสเบาบาง

 

มงคลที่ 32

พฺรหฺมจริยญฺจ                            ประพฤติตนตามธรรมอันประเสริฐ

 

มงคลที่ 33

อริยสจฺจาน ทสฺสนํ                      เห็นหลักธรรมตามที่เป็นจริงอันสูง

 

มงคลที่ 34

นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ                      มองเห็นทางดับกิเลสขั้นสุดยอดได้

 

มงคลที่ 35

ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส กมฺปติ   ไม่มีจิตหลั่นไหวไปตามโลกธรรม

 

มงคลที่ 36

 อโสกํ                                     มีจิตไม่โศกเศร้า

 

มงคลที่ 37

วิรชํ                                         มีจิตใจปราศจากกิเลสธุลี

 

มงคลที่ 38

เขมํ                                          มีจิตเกษมสำราญ

 

 

                บุคคลใด ไม่ว่าเทวดาหรือมนุษย์ มีวงคลทั้ง 38 ประการอยู่กับตนแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงแล

 
 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รวมพระเครื่อง เครื่องราง ของขลังมากกว่า 450 แบบทั่วประเทศไทย
พระเครื่อง พระพุทธเจ้า บูชาพระประจำวันเกิด บูชาพระแก้วมรกต บูชาพระสีวลี พระสมเด็จ พระพุทธชินราช
บูชาพระราหู บูชาพระพิฆเนศ บูชา ร.5  บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชานางกวัก บูชาพระพรม บูชาชูชก หลวงพ่อเงิน
หลวงพ่อโสธร เครื่องรางของขลัง มหาเสนห์  เรียกทรัยพ์ ป้องกันภัย ให้โชค ให้ลาภ แก้วขนเหล็ก เหล็กน้ำพี้
ไหลน้ำพี้ ลูกปะคำ มีดหมอ ดาบน้ำพี้ แจกฟรีเครื่องรางของขลัง 12นักษัตร ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด คลิกที่นี่

ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ Meesook.com มีผลงานดูดวงอันมีลิขสิทธิ์ ที่มีเจ้าของเขียนบทความ วรรณกรรม สร้างสรรค์ผลงานเกิดขึ้นใหม่ และมีบทความอันเกิดจากการสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานบางบทความ ตามกฎหมาย พรบ. 2537 ห้ามผู้ใดนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  สำนักพิมพ์ เว็บไซต์ใดต้องการมีบทความดูดวง ที่ไม่ซ้ำใคร มีเอกลักษณ์ของตนเอง ให้ทำการติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้งานที่เว็บไซต์ หรือตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ของท่านได้ เรามีนักดูดวงที่มีประสบการณ์อย่างแท้จริง มีความสามารถเขียนบทความดูดวงได้มากมาย ติดต่อที่เมล์ meesook9@yahoo.com


หน้าแรก
กูสยามเกมส์ ของขลัง มีเกมส์ ทำนายชื่อสกุลฟรี ฟรีเว็บไซต์เว็บบอร์ด ฟุตบอลผลบอล หวยหุ้น หวยบนดินแผนที่เว็บ